System Elektronicznej RejestracjiSerwis przeznaczony jest dla kandydatów na studia: jednolite magisterskie, I stopnia, II stopnia.

Kandydaci na studia podyplomowe proszeni są o przejście na stronę Centrum Studiów Podyplomowych.

Aby zostać naszym studentem powinieneś wykonać następujące kroki:

1. Zarejestruj się w serwisie rekrutacyjnym – otrzymasz login i hasło. (na podany adres e-mail) 2. Zaloguj się w serwisie przy pomocy otrzymanego loginu i hasła. 3. Wypełnij przedstawiony kwestionariusz – każde zdefiniowane pole. 4. Przed wypełnieniem deklaracji wyboru języka obcego, KONIECZNIE zapoznaj się z informacjami tutaj. 5. Wypełniony kwestionariusz wydrukuj i podpisz. Jeżeli nie masz 18lat to kwestionariusz również musi podpisać rodzic/opiekun prawny. 6. Skompletuj pozostałe dokumenty: - świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis urzędowy lub kopia notarialna) - przy wyborze studiów jednolitych magisterskich i I stopnia lub dyplom wraz z suplementem (oryginał lub odpis urzędowy lub kopia notarialna) - przy wyborze studiów II stopnia. Jeżeli posiadasz dokumenty uzyskane poza granicy RP muszą one zostać opatrzone apostille lub zalegalizowane do obrotu prawnego oraz należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe wykonane przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przy Ministerstwie Sprawiedliwości - zaświadczenia lekarskie (dotyczy kierunków posiadających warunki szkodliwe) - do wglądu: dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców paszport lub inny dokument tożsamości - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej - jedną kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami
7. Wszystkie dokumenty wraz wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz osobiście lub poprzez pełnomocnika notarialnego lub wyślij do Działu Rekrutacji ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 8. Wynik z postępowania kwalifikacyjnego zostanie przesłany na podany adres e-mail. 9. Wnieś opłatę wpisową.
Login i hasło, które właśnie otrzymaliście Państwo do rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji wygasa w momencie złożenia dokumentów na studia. Właściwy login i hasło potrzebne studentowi do logowania do Wirtualnego Dziekanatu otrzymają Państwo najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami rekrutacji w/w dokumenty musisz złożyć w Dziale Rekrutacji. Nie wystarczy się tylko zarejestrować! Rozpocznij rejestrację Pomoc związana z serwisem: rekrutacja@afm.edu.pl
Pouczenie:

Elektronicznej rejestracji można dokonać w języku polskim albo angielskim, język rejestracji uzależniony jest od języka studiów:
- ubiegając się o przyjęcie na studia w języku angielskim należy złożyć wypełniony i wydrukowany formularz w języku angielskim - starając się o przyjęcie na studia w języku polskim należy złożyć wypełniony i wydrukowany formularz w języku polskim (formularze w języku angielskim nie będą przyjmowane).

Ogłoszenia

Brak nowych ogłoszeń

Informacja o wykorzystywaniu plików Cookies 

Zamknij [x]

W celu prawidłowego funkcjonowania strony, a także dla celów reklamowych i statystycznych - stosujemy pliki Cookies. W każdej chwili można wyrazić lub zmienić wcześniej wyrażoną zgodę na stosowanie Cookies..
Więcej